<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 20, 2009

Rufa Mae Quinto naghahabol kay Erik

Hindi naitago ni Rufa Mae Quinto ang kanyang pagseselos nang malaman sa maraming media na pumunta sa shooting ng Kimmy Dora na nililigawang muli ni Erik Santos ang babaeng naging dahilan ng break-up nila nun. Unfortunately, malayo ang girl kaya hindi ito mapormahan ng husto ni Erik. Nakikita lamang niya ito kapag umaalis siya at may singing engagement sa abroad.

“Kaya nga mahirap, hindi ko siniseryoso pero gusto ko siyang maging steady,” sabi ng singer na pumayag mag-cameo ng isang waiter bilang pagpa­pahalaga sa friendship nila ni Piolo Pascual na siyang producer ng launching movie ni Eugene Domingo.

Nang malaman ito ni Rufa Mae na nasa tapat lamang ng inuupuan niya ay nag-comment ito ng “ Hoy, Erik, nililigawan mo raw ‘yung girl na naging dahilan ng break-up natin?”

“Bakit nagseselos ka?” balik-tanong ng kanyang ex na obviously ay naka-move on na pero, definitely, hindi pa ang seksing aktres.

“Kanya-kanyang moment lang ‘yan. Hindi ako nagseselos, nagulat lang ako. Pero kung nag-iisip siyang mag-seryoso, ganundin ako. Marami rin namang lalaki sa buhay ko, mayroon pang nago-offer ng kasal pero, hindi ako makapag-commit, I still have my work to think about. Balak ko ring mag-prodyus uli ng movie at may gagawin ako na hindi ako ang prodyuser,” sabi niya na pumayag maging waitress sa Kimmy Dora bilang pagbibigay naman sa imbitasyon ng kaibigan niyang si Direk Joyce Bernal.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites