<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 09, 2009

Ehra Madrigal babalik sa ABS-CBN ?

Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng kontrata ni Ehra Madrigal sa GMA 7, marami ang nagtata­nong kung wala ba siyang balak na balikan ang net­work na pinanggalingan niya bago siya naging Kapuso, ang ABS-CBN.

Dahil sa napabalitang disgusto raw ni Nadine Samonte sa hindi magandang takbo ng kanyang career, inaakala rin ng marami na may ganito ring damdamin si Ehra. Pero sinabi ng aktres sa presscon ng Darna, na kung saan ay gumaganap siya bilang isa sa mga kontrabida ng nagbabalik na heroine, na kung siya ang masusunod, mananatili pa rin siyang isang Kapuso.

“Dito na ako lumaki, nakilala at nagkaroon ng mga kaibigan, bakit pa ako aalis at mag-aaral na makisamang muli sa iba, pero mayroon akong manager na siyang nagdedesisyon pagdating sa career ko. Baka naman may iba siyang binabalak, hindi ko alam,” paliwanag ng aktres na gumaganap ng role sa Darna ng isang parang Wolverine.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites