<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 26, 2009

Geoff, Francheska payag maging loveteam

HINDI umasa ni Geoff Taylor na siya ang tatanghaling male Next Big Star ng GMA-7.

Kaya ang ginawa lang niya ay pinagbuti nang husto ang lahat ng performance niya.

Nagbunga naman ang lahat ng pagsisikap niya dahil siya ang nag-uwi ng P1 million cash prize mula sa SM Malls at isang unit ng Avida condominium mula sa Ayala Land.

Sa pagkapanalo ni Geoff, naniwala siya sa kasabihang habang nabubuhay ay may pag-asa.

Noon kasing sumali siya sa Pinoy Dream Academy ng ABS-CBN ay hindi siya pinalad na manalo.

Pero ngayon, bukod sa napili siya sa Top 3, siya pa ang nag-emerge na winner.

Ang female Next Big Star naman na si Francheska Farr, na first time sumali sa national singing contest, pero madalas siyang mag-win sa amateur singing contests sa kanilang probinsiya.

Hilig na niya ang singing noon pa bukod sa pagmo-motocross.

Noon kasing bata pa siya ay ito ang sports ng tatay niya at nang magdadalaga na ay pinahinto na dahil delikado sa babae ang naturang sports.

In the end, nag-concentrate na lang siya sa singing.

PAREHO sina Geoff at Francheska na gagamitin ang napanalunang P1 million para sa kanilang pamilya.

Ipare-repair ni Francheska ang lumang bahay nila at ang iba ay itatago sa bangko.

Samantalang si Geoff ay bibili ng sariling kotse para magamit niya pagpunta sa showbiz affairs at ‘yung iba ay para sa pamilya niya.

Sa ngayon ay okey lang sa dalawa na maging love-team.

Noong on-going pa ang talent search ay sa ibang contestants nali-link ang kani-kanilang pangalan.

Si Francheska ay kay Greggy Santos nali-link at inamin naman ng dalaga na close sila ni Greggy.

Si Geoff naman ay sinabing close kay Zyrene Parsad.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites