<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 21, 2009

Gretchen Espina - Shining Through album

’KAALIW ang Pinoy Idol grand winner na si Gretchen Espina, dahil sa launching ng debut album niyang Shining Through under Sony Music, talagang kinikilig siya habang nagkukuwento tungkol sa BF ni Toni Gonzaga na si Direk Paul Soriano.

Si Direk Paul kasi ang humawak ng music video ng first single nitong Kasalanan Nga Ba? at tsika ni Gretchen, na-inspire siyang mag-shoot dahil super guwapo ang director niya.

“Sobrang bait pa ni Direk Paul sa aming lahat. Kaya siguro ganyan ang hitsura ko sa music video, sobrang blooming,” hirit pa ng singer, na sumeksi mula nang mag-diet at mag-work-out after Pinoy Idol.

Pero bago sila gawan ng isyu, ikinuwento rin ni Gretchen na nababaitan din siya kay Toni at sa katunayan, dumalaw pa ito sa isang shoot nila.

Wala naman sa mukha ng singer na nainip sa paglabas ng Shining Through. Isang taon din kasi bago ito nai-release.

Naniniwala raw siya sa proper timing at malaki ang tiwala sa GMA Artist Center at sa Sony Music na alam ang nararapat na timing para sa career niya.

Hindi rin daw siya nate-threaten na masapawan ng mga magwawagi sa Are You the Next Big Star? dahil may kanya-kanya silang niche at style.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites