<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 13, 2009

Jinkee Pacquiao boutique sa General Santos City

Mabenta pala ang boutique ni Jinkee Pacquiao sa General Santos City. Mga imported goods at mga gamit na binibili niya sa Amerika ang mga itinitinda sa boutique.

Naisip ni Jinkee na magpatayo ng boutique dahil marami ang nagtatanong at interesado sa mga damit na isinusuot niya.

Eh madalas bumiyahe si Jinkee sa Amerika. Para magkaroon ang mga kababayan niya sa GenSan ng mga gamit at damit na katulad ng sa kanya, nagbukas siya ng tindahan sa bayan nila ni Manny.

Nakatsikahan portion ko ang mga kapatid ni Jinkee sa presscon ng Belo Medical Clinic. Sila ang nag-confirm sa akin na talagang dinarayo ng mga residente ng GenSan ang boutique.

* * *

Si Jinkee ang image model ng Belo Diet Injections kaya nagpatawag ng presscon noong Martes si Dr. Victoria Belo.

Ipinagmamalaki ni Mama Victoria na effective na endorser si Jinkee dahil marami ang nagpupunta sa kanyang clinic para i-try ang Diet Injections.

Nainggit kay Jinkee ang mga babae na may weight problem dahil nakita nila na talagang pumayat ang misis ni Manny Pacquiao. Gusto nila na maging kasing-seksi ni Jinkee kaya nagpaturok din sila.

Naintriga ako sa sinabi ni Mama Victoria na hindi lamang Diet Injections ang ipino-promote nila. May drops na rin ang Belo Medical Clinic para sa mga gustong magpapayat at highly-recommended ‘yon sa mga takot sa turok.

Sari-sari na ang mga klase ng pagpapapayat na nauuso. Baka dumating ang araw na malugi na ang gym dahil naengganyo ang madlang-bayan na gumamit ng ibang paraan para pumayat.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites