<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 17, 2009

Joey de Leon updates

Tinawanan lang ni Joey de Leon ang ini-email na tula at inilathala ng isang kolumnista (not here in PSN) laban sa kanya bilang pagtatanggol kay Willie Revillame.

May binanggit pa kasi ang sender na kasong kinasangkutan nila noon nina Vic Sotto at Richie D’Horsie involving Pepsi Paloma (SLN).

“Kung noon nga, eh, tinawanan lang namin ni Vic ‘yung ‘rape case’ laban sa amin, ngayon pa ba ako maaapektuhan ng e-mail na ‘yon? Sino ba ang sumulat, di ba, sa kampo ni Willie. Wala silang ibang matira, kaya ako naman ang pinagdidiskitahan nila,” sey ng aking smoking partner.

Samantala, ngingisi-ngisi rin lang si Tito Joey habang pinanonood ang interview kay Gladys Guevarra, Eat Bulaga’s once prodigal daughter na nagpaplanong muling bumalik sa naturang noontime show.

Niliwanag naman ni Gladys na bubusina muna siya sa mga kinauukulan kung tatanggapin pa siyang muli. Sa puntong ‘yon na gumuhit ang makahulugang ngisi ni Tito Joey.

Speaking for Malou Choa-Fagar, doors are far from opening for the returning host-comedienne. Short of saying, huwag nang mangahas si Gladys na mag-reapply sa EB because the answer is a flat no.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites