<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 05, 2009

Marian Rivera walang aasahang Dingdong sa Darna

Yes, sa pagtatapos ng Zorro, si Darna naman ang papalit.

Magaganap ito sa Agosto 10, pagkatapos ng 24 Oras.

Ayon sa mga bruha kong sekretarya, ang ganda-ganda raw ni Marian Rivera nung gabi ng presscon para sa kanyang bagong serye. Bagay sa kanya ang Darna costume, higit ang kaseksihan ng costume kaysa sa ginamit ni Angel Locsin. Mas brief ang ibabang portion ng kanyang bikini na nagpakita ng more skin sa balakang at hita. Bumagay din daw at lalong nagpatingkad ng kanyang beauty ang kanyang headgear.

Talagang ibinigay na ng GMA 7 ang lahat ng suporta para mapaganda ang pinaka-huling obra ni Mars Ravelo na isinalin sa telebisyon. Magaganda rin ang mga kontrabida niya, piling-pili at mga sikat. Tulad nina Iwa Moto, Paolo Contis, Nadine Samonte, Ehra Madrigal, Krissa Mae, Francine Prieto at Maggie Wilson. Talagang kailangang mag-effrort ni Marian para umangat sa napaka-gagaling na mga co-actors niya sa series.

Knowing her, alam kong hindi siya papayag na masapawan ng kanyang mga kasamahan. Lalo’t siya ang bida. Walang Dingdong Dantes na tutulong sa kanya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites