<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 08, 2009

Nadine Samonte may hinanakit sa GMA 7

Marami ang na-impress kay Nadine Samonte sa presscon ng Darna nang lumabas ito na may karga-kargang impakto sa kanyang likod. Pinalakpakan siya matapos niyang sabihin ang kanyang role sa nasabing serye na pinagbibidahan ni Marian Rivera. The media thought na hindi lamang siya maganda, in contrast sa bagay na nakasabit sa kanyang likuran na talaga namang ubod ng pangit, maganda rin niyang nai-deliver yung mga lines niya.

Pero balitang hindi kuntento si Nadine sa nagiging takbo ng kanyang career sa GMA 7. Feel daw niya nare-relegate na lamang siya sa mga support roles, tulad ng pagiging Babaeng Impakta sa Darna. Oo nga at kontrabida siya pero, isa lamang siya sa mga kontrabida.

Nakapag-bida na rin naman siya pero matagal na ito. Naghihinanakit daw ito at nagtatanong kung may nagawa ba siyang hindi nagustuhan ng network at parang pinababayaan na siya?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites