<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 08, 2009

Rhian Ramos at Dingdong Dantes, sure na

Hindi na nababago ang desisyon ng GMA 7 ma­nagement na kay Rhian Ramos ibigay ang role ni Jodi sa Stairway to Heaven, kahit may request ang ilang Kapuso viewers na sa iba nilang talents ipareha si Dingdong Dantes sa Pinoy adaptation ng Korean novela.

Kahapon ng 10:00 a.m., ginanap ang storycon ng Stair­way to Heaven at final na na si Rhian ay si Jodi. Present din sa storycon sina Dingdong na gaganap sa role ni Cholo, Glaiza de Castro sa role ni Eunice, TJ Trinidad sa role ni Tristan, Jean Garcia sa role ni Maita.

Nasa storycon din sina Jestoni Alarcon, Soliman Cruz, Karen delos Reyes na ’di namin alam ang mga respective roles. Of course, present din ang mga director na sina Joyce Bernal at Andoy Ranay at kung masusunod ang gusto ng dalawang direktor, gusto nilang mag-workshop ang four main characters bago simulan ang taping sa August 17 at sa Sep­tem­ber 7, naman ang premiere nito.

Sa mga nagdududang kakayanin ni Rhian ang role ni Jodi, tsika sa amin, she did well sa kanyang audition at kayang-kaya nito ang mga ma-emosyong eksena. May nag-suggest palang paitimin ang buhok ni Rhian at paiklian, problema lang ang shampoo endorsement nito dahil naka-stipulate sa kontrata na kailangang mahaba ang buhok niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites