<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 19, 2009

Rhian Ramos pinabilib agad si Dingdong

Ilang workshop pa lang nagkakasama sina Rhian Ramos at Dingdong Dantes pero magaganda na ang sinasabi ng actor sa bagong leading lady.

Bilib si Dingdong kay Rhian dahil kahit bata pa raw ito ay parang napakarami nang pinagdaanan dahil nakakapag-isip ito ng tamang atake sa character na ibinibigay sa kanya.

Dahil dito, kumbinsido si Dingdong na hindi nagkamali ang GMA-7 na kay Rhian ibigay ang role na Jodi sa Stairway To Heaven.

Excited na si Dingdong sa pagsisimula ng taping nito na sa first week of September na ang airing.

Sunud-sunod ang project ni Dingdong dahil before ang Stairway, mayroon pa si-yang special na ipapalabas sa SNBO sa August 30 na isang docu-musical.

Malapit na rin ang showing ng Kimmy Dora (Kambal sa Kiyeme), na movie nila ni Eugene Domingo sa September 2.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites