<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 21, 2009

Show Me Da Manny

BAGO nagsimula ang presscon ng Show Me Da Manny ay nagpahayag muna si Manny Pacquiao na magpapa-raffle siya. At ipinagdiinan ni Pacman na lahat ng reporters na dumalo sa presscon ay mananalo.

Tinupad naman ni Manny ang pangakong walang uuwing luhaan dahil dinagdagan niya ang cash prize para manalo lahat.

Anyway, nang tanu-ngin si Manny kung hindi ba matutulad kay Ara Mina si Marian Rivera na leading la-dy niya sa SMDM na baka pagselosan ng kanyang maybahay na si Jinkee. sagot ni-ya: “Sa mag-asawa, ‘di na-wawala dapat ang selosan. Kasi kapag wala nang selos ang mag-asawa ay wala na rin ‘yong pagmamahal nila sa isa`t isa, di ba?

“Kay Marian, nakababatang kapatid ang turing ko sa kanya. Ganoon din sa iba pang kasama namin sa cast, magkakapatid ang turingan namin.” Paano na ang boxing career ni Manny ngayong TV star na siya? Tila mapapabayaan na raw niya ang profession na nagpasikat sa kanya.

“No! Next month ang gagawin kong training bilang paghahanda sa laban namin ni Cotto sa Las Vegas. Eight weeks ang inilaan namin ni coach Freddie para mag-ensayo. Dito naman sa taping ng show ko sa Siyete, maga-advance ta-ping kami para kahit nasa ensayo ako ay ‘di maapektuhan ang takbo ng istorya ng show,” say pa ni Manny

Sa presscon din namin nalaman na willing si Manny maging negosiyador sa Mindanao. Hangad daw kasi niya ang kapayapaan ng bansa para magkaisa ang sambayanang Pilipino.

Dahil mapanganib ang maging peace negotiator sa Mindanao, kung pipigilan daw siya ni nanay Dionisia at wife Jinkee ay ipapaliwanag niya sa dalawa na kailangan niyang gawin ang na-rarapat para mapag-isa ang mga Pinoy.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites