<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 27, 2009

Sorpresa ng fan nina Dingdong at Marian nakakaloka

Ang ganda ng mga litrato ni Dingdong Dantes sa unang issue ng Life Stories ng Yes. Tatlo ang photographers ng mga litrato ni Ding­dong na kinunan sa iba’t ibang location.

Ang bookazine ang pinagkaabalahan ni Dingdong noong hindi pa nag-uumpisa ang taping ng Stairway To Heaven.

Hindi nabakante ang kanyang schedule. May mga out of town shows siya, pictorial para sa Life Stories at pinaghandaan niya ang kanyang birth­day special, ang Dantes Peak na ipala­labas sa SNBO ng GMA 7 sa darating na Ling­go.

Kahapon ang press launch ng bookazine ni Dingdong sa Bellissimo, ang Italian restaurant na pag-aari ni Cesar Montano.

May malaking sorpresa na natanggap si Dingdong mula sa fans nila ni Marian Rivera, ang mga miyembro ng DongYan Fanatics pero hin­di pa puwedeng i-reveal kung ano ‘yon.

Naloka ako sa surprise gifts na natanggap ni Dingdong. Dapat magpa­salamat ang dala­wang representative ng fans club nina Dingdong at Marian na nag-abot sa kanya ng surprise gifts dahil hindi ko kaagad sila nakilala or else, hahar­batin ko ang makatulo-laway na sorpresa.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites