<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 28, 2009

Sosyal na mikropono, regalo ni Regine kay Ogie

Birthday kahapon ni Ogie Alcasid at tsika nito nang ma-interview namin sa set ng Spoiled Brat movie nila ni Michael V., wala siyang big party at magdi-dinner lang sila ng kanyang family.

Isang sosyal na pre-amplifier microphone na in-order sa States ang gift sa kanya ni Regine Velasquez, pero ’di pa dumarating at siya ang um-order.

Ang Love Me Tender ni Elvis Presley ang song ni Ogie kay Regine, favorite nila ang And I Love You So na dapat kasama sa gagawin nilang album na may title na The Love Story.

Isa sa tracks ng album ang Where Do I Begin? at songs related to their love story.

Anyway, nanghihinayang si Ogie na ’di aabot ang soundtrack sa movie nila ni Michael dahil sa September 23 o 30 na ang playdate.

Malay natin at magkaroon ng part two ang movie na dinidirek ni Mike Tuviera dahil marami pang puwedeng puntahan ang istorya nito.

Samantala bukas, simula na ng Celebrity Duets 3 na sina Ogie at Regine ang hosts.

Gusto ni Ogie ang batch ng contestants ngayon, pero bilib siya kay Nonito Donaire Jr. na very humble at kahit puyat at namamaga ang kamao, walang reklamo sa taping.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites