<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 03, 2009

Wendell Ramos tinarayan agad ng bagong manager

“Suwerte” ang tawag ni Wendell Ramos sa sunud-sunod na project na ibinibigay sa kanya ng GMA-7, bukod sa Bubble Gang, nasa Adik Sa ‘Yo siya at kapareha nina Jean Garcia at Jen­nylyn Mercado sa Magkaribal episode ng Dear Friend na pilot sa August 9, sa direction ni Andoy Ranay.

Hindi kami sure kung biro ang panghihinayang ni Wendell na inalis ang kissing scene nila ng ac­tress, pero naalala naming, na-link sila nang gi­na­wa ang Impostora.

Kung susuwertihin pa, baka makasama siya sa cast ng horror movie ng GMA Films at Viva Films na Patient X ni Richard Gutierrez at may isa pa siyang movie offer. Sa manager niyang si Wyngard Tracy ipinagpapasalamat ni Wendell ang pagdating ng projects.

Bakit pala si Wyngard ang kinuha niyang man­ager at ipinalit kay Douglas Quijano?

“Wala siyang talent na lalake at maganda ang ganu’n, mas open at focus ka. Saka, pareho sila ni Douglas pati sa hair, mataray at strict din. Nagpa­pa-impress nga ako sa kanya dahil nasu­bukan ko na ang taray niya at ayoko nang maulit,” sabi ni Wen­dell.

Ipinarating namin kay Wendell ang biruan ng press na kaya raw umalis si Maricel Soriano sa management ni Wyngard dahil sa kanya. Ayaw nitong maniwala at ang alam, naunang humiwalay si Maricel kesa pagkuha niya kay Wyngard.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites