<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 16, 2009

Adik Sa ‘Yo ends

TAPOS na ang Adik Sa ‘Yo kung saan isa sa lead stars sina Pauleen Luna at Dennis Trillo.

Sa programang ito nagkaroon ng relasyon dalawa na napapabalitang hiwalay na.

Marami tuloy ang nagtataka kung bakit ang bilis natapos ang relasyon ng dalawa? Dahil daw ba tapos na rin ang kanilang programang pinagsamahan?

Ang akala ng iba ay mauuwi sa isang seryosong relasyon ang kina Pauleen at Dennis, kaya nagulat ang pamilya’t mga kaibigan nila nang basta na lang ito natapos.

Maraming speculations kung bakit nagbago ang pagtitinginan nina Pauleen at Dennis.

Balita kasing may nakita nang iba ang aktor kaya agad tinapos ang ugnayan kay Pauleen.

Ayon naman kay Pauleen, nagulat na lang siya at nadamay ang pangalan ng anak ni Jean Garcia na si Jennica sa relasyon kay Dennis.

Giit ni Pauleen, kaibigan niya si Jennica at hindi totoong may kaugnayan ito sa break-up nila ni Dennis.

Paliwanag pa ni Pauleen, nag-usap sila nang maayos ni Dennis at pareho nilang na-realize na hindi pa sila ng handang pumasok sa ser-yosong relasyon.

Aminado ang dalaga ni Mommy Chat na naging close sila ng young actor nu’ng ginagawa ang Adik Sa ‘Yo.

Hindi rin daw niya akalain na magkakaroon sila ng special relationship ni Dennis at basta na lang daw nangyari ‘yun.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

natapos ng hindi sumikat...

8:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

eeeeeeeew.......kabaduyan.

8:46 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites