<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 04, 2009

Aswang Ang Nanay Ko movie, shelved

“Officially shelved” ang status ng Aswang Ang Nanay Ko, launching movie sana ni Carla Abellana sa Regal Entertainment dahil sa casting problem. Hindi raw magagawa ni Eugene Domingo ang pelikula dahil sobrang napagod sa shooting ng Kimmy Dora at magpapahinga muna for four months. Tinapos lang nito ang Adik Sa ‘Yo at ‘di muna tatanggap ng soap at ang Cool Center muna ang regular show. Si Eugene sana ang gaganap na ina ni Carla.

Na-feel yata ni Carla na ‘di matutuloy ang Aswang Ang Nanay Ko dahil tuwing nata­tanong tungkol dito, puro “wala akong alam” ang sagot. Ang alam lang niyang pelikulang gagawin ay ang Nieves na sa September 10, na ang first day shooting at kasama niya si Marian Rivera.

Dadalaw kami sa taping ng Rosalinda mamaya at pagre-reakin namin si Carla sa ‘di pagkatuloy ng kanyang launching movie.

Mamaya na rin namin mai-interview ang actor na gaganap sa role ni Alex Dorantes, ang talent agent na magbi-build-up kay Rosalinda. Kilala na namin siya, ayaw pa nga lang ipasulat ang pangalan hanggang wala pang go signal.

Samantala sa Rosalinda mamaya, palaboy na si Rosalinda at makikilala niya ang batang si Tabebeng (Sweet Ramos) na magtuturo sa kanyang magnakaw.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites