<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 03, 2009

Carla Abellana on Cosmo magazine cover

May pagka-sexy ang litrato ni Carla Abellana sa cover ng September issue ng Cosmo magazine at ’di na raw mauulit dahil ’di siya komportable. Ayaw din niyang magalit ang lola niyang si Lilia Dizon at amang si Rey “PJ” Abellana kung magpi-pictorial uli siya na pa-sexy.

Pasalamat pala si Carla na wala siyang taping ng Rosalinda sa Sept. 10 dahil manonood siya ng Cosmo Bachelor Bash sa NBC Tent. Matagal na niyang gustong manood sa pagrampa ng 69 Bachelors at 10 Celebrity Centerfolds ng magazine at this year lang matutuloy. Biased na kung biased, pero si Aljur Abrenica ang pinakanagustuhan niya dahil sa laki ng ipinagbago, from his looks at sa body built.

Hindi dapat magselos si Geoff Eigenmann o ang “the guy” (tawag niya sa rumored BF at basketeer JC Intal), sabi ni Carla, manood man sila ng Cosmo Bachelor Bash dahil wala siyang commitment sa dalawa. Nag-abot na rin sa bahay niya sina Geoff and “the guy” nang ihatid siya ng kapareha after ng taping ng Power of 10 at may dalhin si JC para sa lola niya at sa kanya.

“Hindi awkward ang pagkikita nila at na-appreciate ko na si ‘the guy’ pa ang lumapit kay Geoff, he introduced himself at nakipag-kamay. We still communicate ni ‘the guy,’ but there’s no commitment. I have my free time and space,” wika ni Carla.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites