<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 13, 2009

Jennica Garcia binabalikan ni Mart Escudero

Natupad na ang wish ni Mart Escudero na magkabalikan na sila ni Jennica Garcia bilang loveteam sa SRO Cinemaserye Presents Reunion. Nawala kasi ang kanilang loveteam noon nang nagkaroon sila ng peronal na problema at itambal si Jennica kay Dennis Trillo sa Adik Sa ‘Yo.

Pero ngayong tapos na ang Adik Sa ‘Yo ay pinagtambal silang muli GMA Network.

Ayaw pa ring sabihin hanggang ngayon ni Jennica ang totoong dahilan ng break-up nila ni Mart. Pero aminado siyang masaya siya ngayon dahil madalas na silang nag-uusap ni Mart. Puspusan naman ang muling panliligaw ni Mart sa dalaga ni Jean Garcia at confident ang aktor na magkakabalikan sila.

Kasama rin sa Reunion ang ex-sweethearts na sina Rainier Castillo at Sheena Halili, pero malabo raw mag-kabalikan ang mga ito. May non-showbiz girlfriend ngayon si Rainier na commercial model at malaki ang pagkakahawig kay Sheena, take note, huh!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites