<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 26, 2009

Miriam Quiambao annulled na

Masayang humarap sa press na dumalo sa wrap up party/presscon ng Patient X si Miriam Quiambao dahil divorced na siya sa kanyang ex-husband at single na uli ang status niya.

Ang gaan-gaan daw nang pakiramdam niya plus, hindi na siya mapapagod sa pag-a-attend ng hearing sa Hongkong pa.

“Annulment na lang ng wedding namin dito ang aasikasuhin ko at wala na akong problema. More than one year din ang hearing, naka­kapagod. Ngayon, puwede ko nang harapin ng husto ang career ko,” sabi ni Miriam.

Nag-uusap pa raw sila ng ex-husband niya at binati niya ito noong birthday nito, pero hanggang ‘dun na lang ‘yun at wala nang balikang mangyayari pa. Ang maganda kay Miriam, hindi siya takot mag-asawa uli.

“Hindi ako naging bitter about love, but I must admit, may trauma ng konti dahil ang feeling ko, may mga dreams akong hindi natupad. Nagsi­simula uli ako at magandang busy ako sa acting career ko. Ha-ha-ha!”

After Kimmy Dora, ginawa ni Miriam ang Patient X bilang nurse na nagbantay kay Cristine Reyes sa hospital. First horror movie niya ito, na-stress siya sa mga makatotohanang eksena at nagka-nightmare pa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites