<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, September 21, 2009

Panday mas magastos sa Exodus

Hindi pa matukoy ni Sen. Bong Revilla kung magkano aabutin ang Panday, ang pelikulang entry ng Imus Films at GMA Films sa Metro Manila Film Festival dahil kahit tapos na ang shooting, lalagyan pa ng special effects ang movie at may promo factor pa. Ang alam lang nito’y mas malaki ito kesa Exodus na to date, his biggest movie ever.

“Aabutin siguro kami ng P80 million sa Panday dahil marami itong visual effects, ang daming location (Laoag, Tanay, Quezon). Mas preparado kami ngayon at marami ang nagtutulung-tulong para mapaganda ng husto ang pelikula.”

Nabanggit ni Bong na February pa sila nag-start ng shooting at masaya dahil una sila sa mga entries na matatapos. Si Mac Alejandre ang director nito, si Rico Gutierrez ang visual effects director, si Richard Somes ang production designer at si Ogie Salvador ang editor na editor din ng Panday series ni FPJ.

Prequel ng Panday ni FPJ ang ginagawa ni Bong, may dagdag na characters at may dragon pang kasama, pero galing pa rin kay Carlo J. Caparas ang idea. Kaya nasa title ang pangalan ni direk Carlo. Kuwento ni Bong, noong buhay pa si FPJ, ipinagkatiwala nito sa kanya ang Panday na siya niyang ginagawa.

“Sabi ni ninong Ronnie, take care of Panday, regalo at tribute sa kanya ang pelikulang ito at kaya gusto kong gawing magandang-maganda. Hindi ako mapakali hangga’t hindi ko ito nagagawa. Bago ko ito gawin, nagpaalam muna ako kay ninang Susan (Roces).”

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

tangina mo

5:12 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites