<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 20, 2009

Sunshine Dizon hindi kayang tapatan ang husay ni Nora Aunor

HINDi na lang pinapansin ni Sunshine Dizon ang tsikang second choice lang siya kay Jennyly Mercado bilang bidang babae sa ba-gong Sinenovela ng GMA-7 na Tinik sa Dibdib, na pinagbidahan noon sa pelikula ng nag-iisang Superstar na si Nora Aunor.

Tsika ni Sunshine, hindi pa natatapos ang All About Eve ay sinabi na sa kanya ng management ng Kapuso Network na gagawin niya sa telebisyon ang nasabing pelikula ni Ate Guy.

Dagdag ni Sunshine, ma-tindi ang pressure sa kanya ngayon sa panibagong Nora project after Bakekang na super-hit sa mga manonood nang gawin niya sa telebisyon.

This time daw natatakot siyang baka hindi niya mapantayan ang galing ng Superstar nang pagbidahan ni-ya ito sa pelikula.

Ngayon pa lang, sinasabi na ni Sunshine na wala siyang planong higitan o pantayan man lang ang husay ni Ate Guy sa movie version ng Tinik sa Dibdib.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites