<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 15, 2009

Castaway sa Survivor Philippines nagwala, nag-iiyak

Wala nang makapipigil pa sa mga tumitinding eksena sa Survivor Philippines : Palau.

Talagang makapigil-hininga ang ikalawang tribal council ng Sonsorol tribe na mapapanood bukas ng gabi.

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Survivor franchise sa buong mundo, isang Cast­away ang magwawala sa kaiiyak sa Tribal Council matapos ianunsiyo ang isang hindi inaasahang twist na tunay na ikagigimbal ng lahat.

Matatandaang namayani na minsan ang alyansa ng mga babaeng Castaways na kinabibilangan nina Amanda, Mika, Jef, Echo at Justine para matanggal sa Tribal Council ang itinuturing na pinakamalakas nilang kalaban na si Marvin Kiefer.

At napagkasunduan na rin ng girls’ alliance ang kanilang mga susunod na hakbang at kung sino ang nasa listahan ng kanilang mga ibobotong miyembro ng tribo.

Ngunit sa isang twist na iaanunsyo sa Tribal Council, mababago ang lahat ng kanilang mga plano at isang Castaway ang guguho ang mga pangarap para mapanalunan ang tatlong milyong pisong premyo.

Tuluyan na kayang maubos ang mga lalaking Castaway dahil sa taktika ng girls’ alliance?

Sino ang mag-aakalang matatag ang kanyang kapit sa alyansang kanyang kinabibilangan ngunit ito rin pala ang mismong magtatanggal sa kanya sa laro?

Sino ang magiging biktima ng isa sa pinakamalaking ‘blindside’ sa Survivor Philippines?

Huwag palampasin ang pinakamadamdaming Tribal Council sa kasaysayan ng Survivor franchise bukas, Biyernes, sa GMA Telebabad.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites