<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 21, 2009

Cristine malapit nang ma-in love kay Richard

Sweet talaga si Richard Gutierrez sa kanyang mga nakakapareha either sa telebisyon o pelikula at hindi naiiba rito si Cristine Reyes na kanyang kapareha sa soon-to-be released horror movie na Patient X na dinirek ni Yam Laranas sa ilalim ng GMA Films, Viva Films at Gutz Productions ni Richard.

‘Di nga ba’t marami ang kumagat na may `some­thing’ na namamagitan kina Richard at KC Concep­cion nang magsama ang dalawa sa pelikula. Pero nang matapos i-showing ang dalawa nilang pelikula ay natapos din ang pagli-link sa kanilang dalawa.

Pero iba ang kay Cristine.

Nang tanungin ito kung posible ba siyang ma-inlab sa isang Richard Gutierrez, hindi raw ito imposible dahil bukod sa guwapo at simpatiko, napakabait pa ni Richard.

Samantala, ngayong malapit nang ipalabas sa mga sinehan ang unang tambalan nila ni Richard, ang Patient X, magiging busy naman si Cristine sa movie nila ni Vic Sotto na pang-MMFF.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites