<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 13, 2009

Jaya ayaw nang mabuntis

MASAYANG bumati si Jaya sa piling press na dumating sa album launching ng kanyang Real Love Stories sa Hard Rock Cafe kahapon ng tanghali.

Ang Real Love Stories bale 11th album ni Jaya at nakapaloob dito ang 14 revival love songs na one way or another ay nagkaroon ng bahagi sa kanyang buhay.

Ito rin ang follow-up ng highly successful album ni-yang Cool Change, na isa nang certified gold at ini-release ng GMA Records.

Happy din si Jaya sa pi-ling ng dalawang anak (one girl and one boy) at mapagmahal and ever supportive na asawa.

“Nu’ng kabataan ko at wala pa akong anak, baklang-bakla ako. Walang ini-sip kungdi ang sarili ko. Kahit saan puwede akong pumunta. Walang direksi-yon. Pero nabago lahat ito nang lumabas ang babies ko.

“Alam ko na may failed marriage ako. Kahit failure noong una, inamin kong lumigaya rin ako sa dati kong asawa kaya lang ayaw ni-yang mag-anak kami hanggang nagkahiwalay kami. At nu’ng makapunta siya sa Pilipinas, na-realize niyang mas marami palang maga-gandang Pinay dito. We part ways. Ngayon ay masaya na ako sa second husband ko at wala na akong mahihiling pa,” masayang pahayag ni Jaya.

Inamin din ni Jaya na next year ay turning 40 na siya kaya desidido siyang pumayat at ayaw na muna ni-yang magbuntis.

“Kahit boxing sport ay gagawin ko. Sa umaga ay jogging. Desidido akong magpapayat dahil gusto kong makapagsuot ng bra at shorts sa stage. Kakanta ako na ang costume ay mala-Beyonce.”

Carrier single ng Real Love Stories ni Jaya ay ang Hiding Inside Myself ni Kenny Rankin at may MTV na kinunan noong kabuntisahan ng singer, under Direk Milos Curameng.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites