<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 30, 2009

Jomari Yllana, rest muna

Ayaw munang mag-isip ng next project si Jomari Yllana after Rosalinda and Celebrity Duets 3 dahil gusto munang magpahinga.

Parehong November ang ending ng dalawang shows, kaya buong December, magpapahinga siya para fresh-looking sa January.

Sa Camsur gustong magbakasyon ni Jomari kasama ang anak na si Andrei na lagi niyang kasama ’pag umaalis.

Ang ikinatutuwa ni Jomari, napatunayan niyang kaya niyang kumanta sa Celebrity Duets 3 at sa reaction ng viewers ng Rosalinda na ’di alam kung magagalit o matutuwa sa kanya na balakid siya sa relasyon nina Rosalinda at Fernando Jose.

Kinumusta namin ang negosasyon ng Fearless Productions sa Black Eyed Peas na kukunin sana nila for a concert in November. Hinihintay pa rin daw nila ang availability ng grupo at kung matuloy, baka ma-move to another date.

Samantala sa Rosalinda, mag-aaway sina Rosalinda at Fernando Jose dahil kay Alex (Jomari) at papiliiin ng lalaki ang asawa sa kanila ni Alex, pero makikipagbati rin ito kay Rosalinda.

Makikilala ni Florencio (Roderick Paulate) si Veronica (Jackielou Blanco) na malaki ang kinalaman kay Fernando Jose.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites