<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 14, 2009

Marian Rivera nanahimik sa closeness nina Dingdong at Rhian

Iniintriga na naman ang magandang relasyon nina Dingdong Dantes at Rhian Ramos. Idinadawit pa si Marian Rivera na dapat na raw magselos.

Poor Marian, walang kaimik-imik at busy sa sarili niyang serye na Darna na consistent ang mataas na rating pero, ayun at pinagri-react.

Hindi naman maiaalis na magkahulihan ng loob sina Dingdong at Rhian. Day in and day out, magkasama sila sa taping ng Stairway to Heaven. Tapos love story pa ang tema ng serye nila, they are supposed to be very much in love with one another. The least they can do is be close to one another. Ganun lang. Sa mga hindi nakakakilala kay Rhian, hindi ito pumapatol sa mga lalaking may sabit, yung kahit walang asawa at pag-aari na ng iba. May paggalang ito sa kung anumang relasyon meron sina Dingdong at Marian, kaya safe si Dingdong.

Napakababa naman ng pagtingin natin kay Dingdong kung iisipin nating ipagpapalit nito si Marian sa kanyang bagong kapareha.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

gimik..kse mababa n ang rating ng darna at walang ingay...ang mga shows..kawawa nmn pabagsak na..

2:07 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites