<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 07, 2009

Phil Younghusband nakipagtalakan sa manager

Enjoy sa panonood ang mga nakasaksi sa away ng talent manager na si Joyce Ramirez at talent niyang Fil-Brit hottie na si Phil Younghusband last Monday sa GMA Network dahil English ang ginamit nila sa kanilang talakan to the max.

Ang tagal daw ng away ng dalawa na nagsimula sa waiting area ng studio, umabot sa GMA canteen at hanggang sa labas ng GMA Network. Doon narinig si Phil na uuwi na lang siyang mag-isa at magta-taxi na lang. Of course, in English ‘yun!

Ang dahilan ng latest na away ng manager at ng kanyang talent ay ang pagseselos ni Phil kay Akihiro Sato na ipinaglambing ng handler nito kay Joyce na iboto sa Celebrity Duets 3. Pumayag daw si Joyce with matching biro na ano ang kapalit ‘pag ibinoto niya si Akihiro.

Dito na nagalit at nagwala si Phil at ayaw nang ituloy ang paggi-guest sa A Sweet Life gayung naka-schedule siya. Ang kapatid na nito ang kumumbinse na bumalik sa studio at gawin ang commitment na tinanggap.

(May relasyon ba sila ateng at may selosan factor?)
[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites