<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 17, 2009

TJ Trinidad nakunan ang 'Anino' ng mag-anak

Ayaw paniwalaan ni TJ Trinidad ang mga kuha niya sa kanyang kamera na kung saan sa isang larawan ay may silhouette ng isang mag-anak na binubuo ng isang lalaki, isang babae at isang bata.

Hindi lamang naman sa kamera ni TJ merong rumehistro. May nakunan din ang cameraman na hindi nila kasamahan sa pelikulang ginawa nila - ang Patient X na nagtatampok kina Richard Gutierrez at Cristine Reyes.

Pero sa halip na makaramdam ng takot, nagdasal na lamang ang lahat at bukod sa paminsang-minsan may sumusutsot sa kanila at kumakalabit, wala naman silang naramdamang ibang paggambala.

First time ni Richard na mag-prodyus ng pelikula sa Patient X sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang RGutz Prductions. Co-producers niya ang Viva Films at GMA Films. Dahil tatlo naman silang producers, lahat ng requirements ng director ng pelikula na si Yam Laranas ay ipinagkaloob nila, hindi nila ito tinipid.

Si Yam Laranas din ang director ng Hollywood film na The Echo, na kung saan ay kasama rin si Iza Calzado, ang nag-iisang Pinoy na natira sa orihinal na mga artistang gumanap sa Sigaw, ang local film na ginawan ng American version at tinampukan ng isang American actor.

Palabas na ang Patient X sa Okt. 28, may premiere night ito sa SM Manila sa Okt. 25. Simultaneous ang showing nito sa Guam.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites