<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 11, 2009

Carla Abellana maraming 'di puwedeng gawin

May mga ipinangako pala si Carla Abellana sa sarili niya, lalo na sa lola niya, ang veteran actress na si Delia Razon, bago siya pumasok sa showbiz.

Una rito ay hindi siya magbabago sa pakikitungo sa mga tao, sa mga kasama niya sa trabaho, at sa mga fans. Kaya ang sinasabing nagmamaldita na siya, walang katotohanan iyon dahil she tries her best to be nice to everyone dahil ayaw niyang makagalitan siya ng lola niya.

Naniniwala siyang part na ng pagiging artista niya ang naiintriga, at hindi maiiwasan na kahit wala siyang ginagawa ay may nasusulat sa kanya.

Ang second na ipinangako niya sa lola niya, ay ang hindi mag-sexy pictorial sa mga men’s magazines.

Kaya iyong sa FHM, wala at hindi mangyayari iyon.

Kahit siya ay Her Bench endorser, never din siyang magpapa-sexy sa fashion show
na gagawin ng Bench.

Naka-focus lamang siya sa pagti-taping ng Rosalinda at sa bago nilang ginagawa ni Geoff Eigenmann, ang SRO Cinemaserye Presents Carinderia Queen na magsisimula na ang first Thursday episode tomorrow, after ng Shining Inheritance. Kasama nila ni Geoff ang mommy nitong si Gina Alajar at ang daddy niyang si Rey “PJ” Abellana.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites