<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 21, 2009

Dingdong Dantes updates

Tuwang-tuwa tiyak ang kampo ni Sen. Noynoy Aqui­no dahil ginagawa ni Dingdong Dantes ng buong puso ang trabaho niya bilang spokesperson ng AYOS NA! o Advocates of Youth and Students for Noynoy Aquino. Sa Nov. 22, pangungunahan niya ang isang big youth gathering na gagawin sa Risen Garden sa Quezon City.

Ang manager na si Perry Lansigan ang itinuro ni Dingdong na makakasagot kung totoong may nag-offer sa kanya ng P30 million para mag-endorse ng pulitiko, pero ayaw magsalita ni Perry. Ang ikinatutuwa ni Dingdong ay ang dumaraming lumilipat sa Liberal Party, kabilang sina Mayor Sonny Belmonte at Vice Mayor Herbert Bautista ng Quezon City.

Samantala, masaya si Dingdong na lumabas din ang totoo sa isyung panunulak diumano ni Marian Ri­ve­ra sa isang bata sa isang mall. Sumama ang loob ng GF niya sa maling balita at nakiusap na bago mag­­labas ng mga ’di siguradong balita ay alamin muna.

Going strong ang relasyon nina Dingdong at Ma­rian at nakatulong ang trip nila sa Malaysia, Singa­pore at Hong Kong. Sa tanong kung nagkakakanti­yawan sila dahil ilang gabi ng mas mataas ang rating ng Stairway to Heaven sa Darna ni Marian, hindi ang sagot nito.

“Gusto kong linawin na hindi ka-compete ang Darna sa akin dahil for me, si Darna ay number one sa puso ko. ’Pag mag­kasama kami, ’di namin pinag-uusa­pan ang trabaho,” sabi ng aktor.

Tama rin ang desisyon ni Dingdong na piliin ang Family Feud sa StarStruck V dahil up to April next year ang game show at sa Nov. 24, na ang first taping day niya. Ang StarStruck V ay 14 weeks lang at magtatapos sa February.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites