<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 04, 2009

Goodbye Kapuso, Paolo at Ryan pagsasamahin ng TV5

Nag-guest judge si Paolo Bediones sa Talentadong Pinoy hosted by Ryan Agoncillo at dahil ‘dun, nagka-idea ang mga taga-TV5 na pagsamahin sa isang show ang magkaibigan. Sa bilis mag-isip ng mga taga-Singko, may peg na sila ng show na babagay sa dalawang male hosts. Posible rin daw mag-host ng radio show sina Paolo at Ryan bago ang TV show.

Sobrang nagustuhan nga ng mga taga-TV 5 si Paolo dahil next year, plano siyang i-launch na co-host ni Lucy Torres-Gomez sa Shall We Dance. Hindi naman daw iiwan ni Paolo ang GMA 7 pero malapit nang mag-expire ang kontrata niya sa network and after Survivor Philippines: Palau, wala pang bagong show na ino-offer sa kanya.

Plano sana ng kampo ni Paolo, habang wala pa siyang show sa Channel 7, sa TV5 muna siya at kung matutuloy siyang mag-co-host kay Lucy, tiyak na lilitaw din ang galing niya. Isa si Paolo sa mga hosts na kahit anong format ng show ay kayang dalhin.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites