<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 23, 2009

Jinkee handa na sa ‘giyera’ vs Krista Ranillo

NAGDESISYoN nang ipaglalaban ni Jinkee ang asawa niyang si Manny Pacquiao against Krista Ranillo na natsitsismis ngayon sa People’s Champ.

Mula sa pagdating nila sa airport noong Biyernes ng madaling araw hanggang sa pag-almusal sa Renaissance Hotel ay katabi niya si Manny. Nagsimba rin sila sa Quiapo Church na mag-kasama, pati sa pagpunta sa grand victory party ng GMA7 para kay Pacman sa SM Mall of Asia hanggang sa paggawad mismo ni PGMA kay Manny ng Datu award sa Quirino Grandstand.

All this time ay panay ang halikan nilang mag-asawa na ikinatuwa nang husto ng mga tao at media.

Wala ring makapagta-nong na reporter about Krista kay Manny dahil bina-walan ang media na ungkatin ang intrigang ito.

Anyway, diumano ay may nasabihan na ilang ma-tatalik na kaibigan si Direk Dominic Zapata na naghiwalay na nga sila ni Krista. Hindi lang malinaw kung sino ang nakipag-break kanino at kung si Pacquiao nga ang dahilan.

Pero marami ang nang-hihinayang dahil 9 years na palang magkarelasyon sina Direk at Krista.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

manny pera m0 lng ang gust0 ng khit sin0ng babaeng didikit sy0 at mang aakit sy0,tandaan m0 wala k png pera at hindi k gwap0(sorry to say)per0 nsy0 n ang asawa m0 kahit igigay m0 ang lahat ng luh0 s kanya kung mawawala ang tiwala at pag-ibig s pagitan ny0 ay wala ring saysay iiwan k ng babae pag wala k ng pera per0 hindi ang asawa

3:15 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites