<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 01, 2009

Jolina Magdangal kumalas sa pangangalaga ng ama

SA backstage ng SM Skydome kung saan ginanap ang 1st PMPC Star Award for Music nakausap namin si Jolina Magdangal tungkol sa pagkalas niya sa ama as her manager.

Isang buwan na kasing nasa pangangalaga ni Perry si Jolens na manager din nina Dingdong Dantes, Geoff Eigenmann, Angelika dela Cruz, atbp.

Ano ba talaga ang dahi-lan at kumuha si Jolens ng bagong manager? May alitan ba sila ng ama na siyang nangangalaga ng kanyang showbiz career sa simula pa?

“Wala naman po ka-ming tampuhan or alitan ni Daddy. Hindi na kasi maka-kaya ni Daddy na i-manage ang showbiz career ko. Kailangan niya kasing mag-fo-kus sa restaurant at salon business namin. Kaya kumuha ako ng bagong ma-nager si Perry nga,” paliwanag ni Jolens.

Wala na raw ibang puma-sok sa isip niya na kukuning bagong manager kundi si Perry lang dahil magmula nang mag-start siya sa showbiz ay kilala na niya ito.

Alam din daw ni Jolens na magiging maganda ang ca-reer niya sa pangangalaga ng bagong manager. Next year ay bonggang project ang na-katakda niyang gawin. Pero ayaw niyang sabihin kung ano ‘yon. Baka raw maudlot at magkaroon pa ng problema.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites