<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 09, 2009

Jolina Magdangal reveals boyfriend

Kilig-kiligan si Jolina Magdangal at obvious na mahal niya talaga ang boyfriend
na si Mark Escueta, drummer ng Rivermaya. First time na napanood silang magkasama sa SOP kahapon, sa pagsi-celebrate ni Jolens ng kanyang birthday sa show. Tumugtog ng gitara si Chris Kayzer at sa drums naman si Mark.

Drama-dramahan naman si Marvin Agustin nang kinantahan ni Mark si Jolina ng theme song nilang Moonriver.

Happy ang mga co-hosts ni Jolina na sina Regine Velasquez, Ogie Alcasid, Jaya, at Janno Gibbs dahil first time nag-open ng kanyang true feelings si Jolina at nagsabihan pa sila ng “I love you” ni Mark.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites