<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 18, 2009

Manny at Krista video?

Wala talagang sikreto na hindi nabubunyag. Nang matapos ang laban nina Manny Pacquiao at Miguel Cotto, saka lu­mabas sa Youtube ang video nang mag-guest si Manny sa show ni Jimmy Kimmel.

Hindi ang video ng pagkanta niya ng Some­times When We Touch ang tinutukoy ko ha? Ang video ni Manny habang nagmamaneho siya ng sa­sakyan na nakunan ng isang fan ang hottest issue ngayon.

Bakit kamo? Isang mystery girl na nagtatakip ng mukha ang katabi ni Manny sa upuan habang papa­labas sila sa parking lot ng TV network sa Amerika.

Kamukhang-kamukha ni Krista ang babae at kung talagang wala siyang itinatago, bakit tinatakpan niya ang kanyang mukha.

Kitang-kita ang ebidensiya. Totoo ang mga tsismis na nakarating sa Pilipinas na naroroon sa US si Krista at ang kanyang pamilya, courtesy of you know who!

Hindi puwedeng sabihin na niretoke ang video dahil malinaw na malinaw ito. Hindi nga raw nagpa-picture si Manny sa fans na naghi­hintay sa kanya sa parking lot dahil sa girl na kasama niya. Patakip-takip pa kasi ng mukha, hmp!

At ang nakakaloka, negang-nega si Krista dahil minumura siya ng mga nag-post ng comment. Masasakit na salita tungkol sa kanyang pagka­babae ang comment ng mga nakapanood ng video. Bato na lang si Krista kung hindi siya maa­pektuhan ng mga below-the-belt na pang-ookray sa kanya.

Sometimes When We Touch Theme Song Nina Manny At Krista

Ang Sometimes When We Touch ang pabo­ritong kantahin ngayon ni Manny. Ang duda ng mga intrigera, ‘yon ang theme song nila ni Krista.

Palala nang palala ang mga balita tungkol kina Manny at Krista. Kuhang-kuha ni Jinkee ang sim­­­­patiya at respeto ng mga tao.

Naaawa sila kay Jinkee at sa apat na anak nila ni Manny. Damay naman si Mat Ranillo at ang kanyang asawa sa mga pang-ookray ng madlang-bayan dahil kinukunsinti raw nila ang maling gawa ng kanilang anak.

Below-the-belt na ang mga banat sa Ranillo family. Ewan ko lang kung paano nila iha-handle ang malaking kontrobersiya. Kung mababasa at mari­rinig nila ang mga sinasabi ng mga tao, mahi­hirapan sila na makatulog nang mahimbing.

Pamilya Ni Krista Magma-Migrate Na Sa Amerika, Magnenegosyo Na Lang

May balita na plano raw ng mga Ranillo na mag-migrate sa Amerika at magtayo dito ng negosyo.

Hindi malayo na matupad ang kanilang balak dahil kaliwa’t kanan ang mga banat sa kanila ng media at ng mga ordinaryong tao.

Kung nasa malayong lugar sila, hindi nila masyadong mararamdaman ang galit ng mga tao laban kay Krista at sa kanilang pamilya.

May filmfest movie sina Manny at Krista. Dahil negang-nega ang mga balita, imposible na hindi maa­pektuhan ang box-office result ng Wapakman. Hindi ako magtataka kung nag-iisip ng damage control ang Solar Films para ma-save ang filmfest movie nila pero mahihirapan si Wilson Tieng dahil galit na galit ang mga tao kay Krista. May nagkomento pa nga na hindi dapat Krista ang name ni Krista.

Video: Manny Pacquaio with Krista Ranillo in the Car?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites