<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 18, 2009

Marian Rivera nagpaliwanag sa batang itinulak

Nadadalas ang Asian trip ni Marian Rivera dahil pagkatapos bumisita sa Singapore at Malaysia, sa Tokyo, Japan naman siya pupunta. Aalis siya sa November 21 para pagbigyan ang mata­gal nang request ng mga Pinoy ‘dun na makita siya ng personal at mag-promote na rin ng Darna.

Maka­kasama niya si Mark Anthony Fernandez na kapareha niya sa series at si Arnell Ignacio at sa Nov. 23, balik-‘Pinas at balik-taping na siya ng Darna.

Matutuwa ang mga nagtatampong fans nina Marian at Dingdong Dantes na wala pa ring project together ang dalawa sa GMA 7 for 2010 dahil from a source, nalaman naming may gagawin sila next year at abangan n’yo na lang kung TV o movie ito. Hintayin n’yo rin ang bago nilang TVC ng San Mig Light.

Nilinaw na rin ni Marian ang isyung panunulak daw niya sa isang 12-year-old girl na gustong magpa­pirma sa kanya. Hindi niya itinulak, kundi ina­lalayan palabas ng store ang bata dahil may oras ang kanyang autograph signing. Akala yata ng bagets at ng ina nito, pinalabas at itinulak pa ni Marian ang bata kaya umiyak.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

what ever

10:48 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites