<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 02, 2009

Heart ginugulo uli sa text ni Cristine?

Panay pa rin daw ang text ni Cristine Reyes kay Heart Evangelista ayon sa isang source. Nauna nang nahulaan ng marami ang kuwentong ‘blind item’ ni Heart na merong nagti-text sa kanya nang kung anu-ano tungkol sa ex niya.

Ayaw kasing banggitin ni Heart nung minsan ang name ng texter niya pero iisa ang hula dahil common knowledge ngayon na si Dennis Trillo lang naman ang nali-link kay Heart dahil magka-partner sila sa Mano Po 6. Eh kahit sinasabi ni Dennis na may closure na ang dating relasyon nila ni Cristine, isang source ang nagsabi na hindi pa rin totally give up ang kapatid ni Ara Mina sa aktor.

Pero nauna nang sinabi ni Heart na wala siyang panahon sa mga issue. Una busy siya sa Full House at wala siyang panahon sa negative factors. At nagsalita na rin si Dennis sa launching ng second season ng Darna at nakiusap na sana ay tigilan na raw nito (texter) si Heart na hindi rin binabanggit kung sino yun.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites