<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 10, 2009

Jinkee gustong maging kaibigan si Gina

SA blessing ng bago nilang boutique, Team Pacquiao by Manny Pacquiao, sa Robinsons Ermita, inamin ni Jinkee Pacquiao na ang pagkaka-link ng mister niya sa starlet na si Krista Ranillo ang pinakamatinding bagyo na dumaan sa kanilang buhay mag-asawa.

Hindi na rin siya nangimi pang sabihin na talagang iniyakan niya nang todo ang isyung ito, pero gaya ng iba pa nilang mga naging problema, naayos naman daw ang lahat.

Ang paborito niyang linya ngayon? “There is sunshine after the rain.”

Mabuti na raw ang relasyon nila ni Manny ngayon at sumumpa pa si Jinkee na handa niyang ipaglaban ng patayan ang marriage at pamilya nila.

Wala raw tao, bagay o pangyayari na puwedeng sumira sa pagsasama nila ni Manny at ng kanilang mga anak.

Nang tanungin tungkol kay Krista, diretsahang sinabi ni Jinkee na handa siyang makita ito. Hindi raw siya ang dapat na matakot sa mga babaing umaaligid sa kanyang asawa. Ang mga ito raw ang dapat na matakot, dahil siya ang legal wife ng People’s Champ.

Given the chance, hindi raw niya babastusin si Krista, babatiin pa raw niya ito ng “welcome back!” at “Merry Christmas!”

Malaki naman ang pasasalamat ni Jinkee sa biyenang si Mommy D (Aling Dionisia), na lagi raw nakaalalay sa lahat ng problema.

Thankful din siya sa aktres na si Gina Alajar, na sa ’di inaasahang pagkakataon ay napagitna sa kontrobersyang Manny-Krista dahil sa isinulat na Facebook shoutout. Ramdam daw ni Jinkee ang sinseridad nito.

Katunayan, gusto raw niya itong makita, makakuwentuhan at maging kaibigan. Hala!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites