<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 29, 2009

Kris Bernal magpapataba na

Natuwa ang mga fans ni Kris Bernal na nakabasa sa post niya sa kan­yang Facebook account na magpapataba na siya dahil talaga na­mang puma­yat siya ng husto. Nang makita namin ito sa GMA Network, ang biglang pa­nga­ngayat din ang una naming napansin, ang liit-liit ng braso nito at parang braso na lang ng bata.

Hindi lang pumayat si Kris, ang tingin namin umitim pa at ipinakita nga sa amin ang lumiit na mga braso at pag-iba ng kulay. Tinanggap nito ang payo ng press na kumain ng marami para madagdagan ang timbang.

Hindi namin masabing matulog siya ng tama dahil alam naming tuluy-tuloy ang taping nila ni Aljur Abrenica ng The Last Prince na kundi kami nag­ka­kamali, sa Jan. 11 na ang airing. In fact, may taping pa sila kahapon at ngayon at magre-resume ng taping sa Jan. 4.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

baka me tb na yan. sobrang payat mukhang kulang sa tulog.

dapat magpatingin sa doktor para makasiguro.

12:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

ginagaya lang si kim chiu sa anorexic issue... badtrip... pwede ba? stop making papansin just because you're losing wait! obvious na obvious ang panggagaya nyo kay kim at gerald! pati yung performance nyo nung interpretative dance! grabe! nakakatawa kayo! di nyo kasi mapantayan! in fact, wala kayong talent kaya pwede? matgtigil kayo!

3:00 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites