<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 24, 2009

Marian Rivera, paboritong kontrabida si Katrina

Masaya si Marian Rivera sa nalamang extended ang Darna for three weeks dahil ibig sabihin, gusto pang mapanood ng tao na lumilipad at nakikipaglaban si Darna.
Sa halip na sa katapusan ng January 2010 magtatapos ang series, aabutin pa ito ng third week ng February.

Hindi lang tiyak si Marian kung may mga bago pa siyang makakalaban, pero ang alam niya sa finale week, babalik si Valentina (Iwa Moto) at magsasanib-puwersa sila ni Serpina (Katrina Halili) para siya’y patayin.

Matutuwa si Katrina sa sinabi ni Marian na siya ang favorite kontrabida niya at na-realize niya ito sa first scene nila together sa Darna.

Nang itulak siya nito, nag-flashback sa kanya ang mga eksena nila sa Marimar, iba raw ang chemistry nilang dalawa.

Sa episode ngayong gabi, magkakaroon ng engkwentro sa pagitan ng task force ni Pancho at ng isang sindikato. Darating si Darna upang tumulong. May isang makakapuslit pero mahaharang ito ni Black Rider.

Magsisimula na si Helga Demonyita sa pagkuha ng kaluluwa ng mga batang babae. Mapapatay ni Serpina ang mayor. Mas malaki at mas makapangyarihan siya ngayon. Mag-aanyong anaconda siya ’pag pumapatay.

Sasabihin ni Madam Alee kay Fr. Mateo na nangangailangan ng bagong mamumuno kaya’t kakandidato siyang mayor.

Magbabago naman ang anyo ni Serpina. Isa lang daw ang ibig sabihin nito — hinog na ang katawan niya para tanggapin ang punla na magmumula kay Zandro.

Aabot sa hospicio si Helenang kuba at mamimigay ng voodoo dolls.

Samantala, ilang araw ding pahinga sa trabaho si Marian dahil kahapon ang break ng taping niya para sa Darna at after Christmas na ang resumption nito.

After Christmas na rin niya sasabihin ang Christmas gift sa kanya ni Dingdong Dantes.

[via]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

pampalubag loob na three weeks extension!

10:26 AM  
Anonymous Anonymous said...

August 10, 2009 – 3rd week of February?

6 months lng? hahaha kawawang marian.....

10:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

malamang nakatutuok si marian kay katrina dahilan sa kilalang kilabot ito sa pang aakit ng bf ng iba.

remember ung bf ni vicky..........hehehehehehe

8:11 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites