<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 04, 2009

Shivaker, BF ni Karylle?

Si Shivaker o Sam Y.G. (ang ibig sabihin ay Young Guy) ang isa sa mga bagong talent ni Malou Choa-Fagar at humahataw sa TV ngayon.

Bukod sa Eat Bulaga at Cool Center, isa rin siya sa mga host-editor ng Tweetbiz, ang showbiz talk show ng Q Channel 11 na mapapanood simula Lunes 7 p.m., at iere hanggang Biyernes kasama sina Tim Yap at Mr. Fu.

Indian si Shivaker, pero born and raised here, sa Ateneo nag-aral at Catholic ang religion. Nag-apply na rin siyang maging Filipino citizen at happy na tinatanggap ng viewers at radio listeners ng Magic, kung saan disc jockey siya.

Komedyante si Shivaker na Gogna ang family name at isa siguro ito sa qualities na nagustuhan ni Karylle. Yes, si Shivaker ang nababalitang BF ni Karylle, pero sabi nito, they just hang out, nagdi-date at nanonood ng sine, pero friends lang sila.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

bagay sila. gusto ko si shivaker dahil me sense of humor sya at mukhang makatotoo sa sa pagkatao.

8:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

i like shivaker para kay diaiana

3:29 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites