<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 27, 2009

Vic Sotto pangalawa kay Bong sa MMFF

MAHIRAP pantayan ang naitalang rekord ni Vic Sotto sa taunang MMFF. Mula 2002 hanggang 2008, puro top grosser ang kanyang mga entry tulad ng Lastikman, Fantastic Man, Enteng Kabisote at Iskul Bukol (20 Years After).

Nu’ng Dec. 25, ipinalabas na rin ang bagong festival movie ni Vic, Ang Darling Kong Aswang, kasama si Cristine Reyes bilang leading lady.

Sa unofficial standing, pangalawa ang pelikula ni Vic sa top grosser sa unang dalawang araw. Nanguna ang Ang Panday ni Bong Revilla. Pero hindi pa tapos ang laban. Halos isang linggo pa ang natitira kaya posible pang mabago ang lahat.

Katulad ng Panday, panlaban din ng Aswang ang istorya, casting at special effects ng pelikula. Ang bagong kombinasyon rin nina Vic at Cristine ay isa ring panghalina ng pelikula.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites