<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 01, 2010

Ariel Rivera in "Ina, Kasusuklaman Ba Kita?"

May bagong show si Ariel Rivera sa GMA 7, kapalit nang hindi niya pagkatuloy sa role ni Eddie Garcia sa TV remake ng Gumapang Ka sa Lusak. Kasama siya sa cast ng SineNovela ng network na Ina, Kasusuklaman Ba Kita? tampok ang mag-inang Jean at Jennica Garcia.

Given nang mag-ina ang role nina Jean at Jennica, ang hindi pa namin alam ay ang role ni Ariel. Sa kuwento ni Jean, ang love ng ama ng kanyang anak sa istorya ang magiging conflict nila ni Jennica. Pini-presume naming si Ariel ang gaganap na ama ni Jennica sa bagong SineNovela ng Kapuso.

Kasama sa cast si Paulo Avelino at nakaamoy na kami ng intriga. Bago ma-link si Paulo kay LJ Reyes, una siyang na-link (nanligaw pa yata) kay Jennica at nakita namin nang bumisita siya sa storycon ng Adik sa ’Yo para lang makita
ang young actress.

After Jennica, kay Jean naman na-link si Paulo after magpahayag na crush niya ang aktres at ngayon, magkakasama silang tatlo sa soap. Maganda ito!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites