<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 18, 2010

Dingdong at Marian sa eroplano aabutan ng Valentine's Day

Sumama kami kay Dingdong Dantes sa San Fernando, Pampanga noong Sabado, na ginawa sa Bren Guiao Convention Center ang first leg ng nationwide Ayos Na! Movement na ang aktor ang lead convenor. Iikutin niya ang buong bansa para mag-organize ng 500,000 young volunteers na tutulong sa kampanya ni Sen. Noynoy Aquino.

Habang hindi pa nagti-taping ng Autumn In My Heart at bago umalis for Dubai para mag-guest sa show nina Ogie Alcasid at Regine Ve­las­quez, sa Ayos Na! at Yes Foundation muna ang attention ni Dingdong.

Sa hectic ng schedule ni Dingdong, sa erop­lano na sila magsi-celebrate ng Valentine’s Day ni Marian Rivera dahil baka pauwi na sila from Spain sa pagbisita sa father ng GF at tita niya. De­de­retso sila sa Spain mula sa Dubai para samahan si Marian sa pakikipagkita sa ama.

“Hindi totoo” at “no truth to that” ang sagot ni Dingdong sa tsikang after Autumn In My Heart ay aalis sa GMA 7 si Marian at lilipat sa ABS-CBN. Bukod sa wala ring offer ang Channel 2 kay Marian para lumipat.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

another gimik for the two laos ...of gma...

2:44 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites