<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 28, 2010

Jacky at Lovi, dadalo sa Soho int’l filmfest

KUMPLETO na ang line-up ng kauna-unahang Soho International Film Festival NYC 2010.

Magkakaroon ito ng Filipino Film Night in cooperation with GMA Pinoy TV and GMA Life TV sa February 20, 2-10 p.m.

Ang Filipino works na ipalalabas sa gabing iyon ay ang With Whom, ang MTV ni Kitchie Nadal na dinirek ni Janice Perez; The Pastor’s Kid ni Direk Dale Adriatico; Pitik Bulag ni Direk Gil Portes starring Marco Alcaraz; at Walang Hanggang Paalam, starring Jacky Woo and Lovi Poe, na pinamahalaan nina Ellen Ramos at Paolo Villaluna.

Dadalo sa pagtitipon sina Direk Janice, Ellen at Paolo, pati na ang mga artistang sina Jacky, Lovi at Marco.

Katuwang ng GMA Pinoy TV at GMA Pinoy Life TV sa paghahatid ng Filipino Film Night sa Soho International Film Festival ang Essential Consulting Services.

Mamimigay sila ng goody bags sa mga a-attend at tsansang makilala’t makausap ang Filipino actors at filmmakers. Ang red-carpet event ay susundan ng isang bonggang after party hatid ng G Productions.

Ang ticket ay nagkakahalaga ng $15 (kada pelikula) o $50 para sa apat na pelikula at after-party cover charge.

Ang Soho International Film Festival NYC 2010 ay itinatag nina Jorge Ballos, Noli Parumog at Luis Pedron. Ito’y four-day event na magsisimula sa February 18 hanggang 21, showcasing 30 films mula sa iba’t ibang bansa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites