<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 16, 2010

Marian Rivera at Dingdong Dantes, may aaminin pa

Lubos na ikatutuwa ng fans nina Marian Rivera at Dingdong Dantes ang nabalitaan naming finally aaminin na ng dalawa ang kanilang relas­yon sa Feb­ruary issue ng Yes! Magazine. Kung totoo ito, ta­mang-tama ang labas ng ma­gasin sa Valentine’s Day.

Pre-programming din kumbaga ang labas ng Yes! sa balik-tambalan nina Marian at Dingdong sa End­less Love: Autumn In My Heart na eere sometime in April.

Samantala this Saturday, nasa San Fernando, Pam­panga si Dingdong at may meeting siya sa mga kabataan na members at gustong mag-member sa Ayos Na! na susuporta sa kandi­datura ni Sen. Noy­noy Aquino. Tingnan natin kung sasama sa kanya si Marian. (What kai­langan pa ba nilang umamin?

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

another gimik for this 2 ang tagal tagal n ng relasyon ngyn lang aamin ano para pag usapan dahil laos n gimikero at gimikera tumahimik n lang kyo...d ba sabi nyo ibalato n lang s inyo ang lovelife so keep it to yourself n lang gigimik pa eh dahil me bagong teleserye another gimik from gma talents uh oh ano kakagat n nmn ang mga tao tsk tsk..

3:19 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites