<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 27, 2010

Rhian Ramos at TJ Trinidad kampante sa eksenang laplapan

Ang tambalan nina Rhian Ramos at TJ Trinidad ang buwena-mano sa mas pinalakas na Dear Friend, ang Sunday series ng GMA-7.

Pagbibidahan nila ang four-part love story na Almost A Love Story, na magsisimulang mapanood sa January 31, after SOP.

May-December relationship ang tema ng story at ang description ni TJ ay “harmless sa simula at tragic ang ending.”

Tiyak si TJ na maa-achieve nila ni Rhian ang reaction ng viewers na mangibabaw ang emotions sa mangyayari sa mga karakter nila sa episode.

Nakatulong na kumportable na sa isa’t isa sina TJ at Rhian at alam nila ang responsibilidad nila bilang mga artista.

Kung may kissing scene sila, ginawa nila at hindi na nahirapan si Direk Topel Lee sa pagpapaliwanag sa kanila.

Samantala, ang mga susunod na episode ng Dear Friend ay kukunan sa iba’t ibang parte ng bansa, gaya ng March episode na sa Bohol ang location at kung saan balik si Jun Lana sa pagdidirek.

May episode ring kukunan sa Ilocos at sa Cebu, balita ng EP ng series na si Mona Mayuga at program manager na si Hazel Abonita.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites