<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 06, 2010

Claudine at Raymart napeke sa biniling lupain

Halos atakihin si Claudine Barretto sa naging kapalaran ng binili nilang lupa sa Tanay, Rizal na papatayuan sana nila ng rest house. Sa kanyang twitter account ibinuhos ni Clau ang kanyang sama ng loob. Naloko sila nang binilhan dahil may ibang may-ari pala ang nasabing lupain bago nila nabili.

Base sa kuwento niya, hindi raw agad sinabi ng asawa niyang si Raymart ang nangyari dahil sinubukan nitong ayusin sa pekeng may-ari at kanilang abogado. Pero hindi rin daw nailihim dahil nagtatanong na siya at maging ang dalawa nilang anak.

Kasalukuyan na raw nasa Amerika ang tunay na may-ari nito at nangako ang nabilhan nilang susundan ito doon para papirmahan ang mga do­ku­­mento at nang maisalin na sa kanilang pa­ngalan ang nasabing ari-arian.

Binili raw nila ni Raymart ang nasabing pro­perty pagkatapos niyang manganak kay Santino noong 2008.

Nang magsisimula na raw silang magtanim ng mga puno at may structure na ng rest house, nagbabayad na rin sila ng caretaker at naglagay sila ng generator sa ginagawang greenhouse, all of a sudden ay hindi na naging intere­sado ang asawa ayon sa kuwento ng aktres. At nang tanungin niya raw kung kailan nila sisimulan ang pagpapatayo ng bahay, doon lang niya nalaman ang masakit na katotohanan.

“Raymart didn’t want me to know while he was figuring out a way with our lawyers to fix it para di na ako mabuwisit at mamoblema ’di ba? I gave these people three months to fix everything.

“Prina-promise nila na they really would leave for d States 2 hav d real owners sign! Last pakiusap nila November last year uuwi raw d owners 2 come home 2 Manila 2 sign d papers na 2x na pinuntahan sa States. Di dumating! Nakiusap uli sa akin, Dec 12 aalis at sila naman uli para mapa-sign sa owners! But ang galing co’z complete yung papers nila, fake nga lang and its been given to our lawyers Atty. Norby and Atty. Raymond Fortun! Not Sigfred Fortun si Ray­mond “Archie” Fortun ‘d yung sa Maguindanao ha! Tapos Dec. 26 dapat balik.”

Masama ang loob ni Claudine dahil mismong ang dalawang anak nila ni Raymart ang excited sa nasabing itatayong bahay bakasyunan : “Yung toddler years na kung saan makaka-create kami ng memories makakapag-planting, fishing - oo nga pala may mga tilapia pa kami. Tapos the kids and their cousins would ask if ok na ba the farm? Ano isasagot ko naloko kami anak eh!!!”

Ultimatum na ang ibinibigay nina Claudine at Raymart sa nanloko sa kanila.

Wala pang pinagkakaabalahan si Claudine sa kasalukuyan dahil inihahanda pa ang gagawin niyang programa sa GMA 7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites