<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 14, 2010

Claudine Barretto Updates

Malaki nga ang tampo ni Claudine Barretto kay Mark Anthony Fernandez. Si Claudine ang live guest namin kahapon sa Startalk at diretsahan niyang sinabi na may tampo siya kay Mark dahil sa hindi nito pagsipot sa meeting nila noon sa Viva Films office para sa pelikula na gagawin sana nila.

Biniro ko na lang si Claudine na in-love pa rin si Mark sa kanya at hindi pa ito nakaka-move on.

Nagtatampo si Claudine sa aking inaanak dahil imbes na mag-apologize sa kanya si Mark, nagpapainterbyu ito sa TV. Never daw nag-reach out si Mark sa kanya. Tinext daw niya si Mark na sinungaling ito pero walang reply na natanggap si Claudine.

Naniniwala ako na maaayos ang problema nina Claudine at Mark.

Magkakasundo rin sila, lalo na kapag humupa na ang tampo ni Claudine.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites