<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 06, 2010

Isyu ng paglalayas, lilinawin ni Jolina Magdangal

Sa Sunday na ang bonggang pagbabalik ni Jolina Magdangal sa SOP at gugulatin daw nito ang viewers dahil ibang Jolina ang mapapanood.

Total makeover ang ginawa sa kanya mula sa buhok hanggang sa sapatos para sa Lady Gaga look. Lalabas din daw ang Cathy Valencia billboard ni Jolina with her new look.

Bukod sa SOP, live ring maggi-guest sa Showbiz Central si Jolina para sagutin ang balitang sa bahay ng manager niyang si Perry Lansigan siya nakatira ngayon dahil nagkaroon sila ng hidwaan ng amang si Jun Magdangal.

Mas maganda siguro kung pati si Daddy Jun ay i-guest din ng show at isalang ang mag-ama sa Don’t Lie to Me segment.

[via]

Labels:

1 Comments:

Blogger Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

8:39 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites